BHV cursus

BEDRIJFSHULPVERLENING

Een bedrijfshulpverlener binnen uw bedrijf of winkel heeft een essentiële taak, wanneer onverhoopt toch een ongeval plaatsvindt met een bezoeker of werknemer. De bedrijfshulpverlener zorgt voor de snelle en essentiële eerste hulp bij verwonding, brand of ontruiming. Vanzelfsprekend vraagt een goed optreden van de BHV-er om opleiding en training. Wij bieden uw BHV-ers graag een training of herhalingstraining aan. Onze training heeft een praktische insteek en geeft de BHV-er voldoende kennis en ervaring om met vertrouwen te kunnen optreden in een noodsituatie.

 

Onze instructeurs handelen uit eigen ervaring bij ambulance en brandweer.